Press Release

ENPRESS INFO

05-25-2014 | Revolution in energy generation:
the Liam Urban Wind Turbine

After 11 years of development it has become reality: the most efficient urban wind turbine in its shape and size will enter the international market. On Tuesday the 27th of May 2014 this already high profiled wind turbine will be revealed at the Innovation Dock on the RDM Campus in Rotterdam.

This wind turbine combines an austere and elegant design with an unequalled high efficiency. Based on natural forms the Liam F1 converts, with minimal resistance and almost silently, no less than 80% of the available energy from the wind into power. A result that has never been shown until now.

The Liam F1 Urban Wind Turbine is the tangible, high profiled and technical proof of the philosophy of the founding fathers of the Archimedes, Richard Ruijtenbeek and Marinus Mieremet, that sustainable energy, by combining what nature offers us for free, must be available to all of mankind.

Distinctive natural design: based on Biomimicry
Biomimicry is the science and art of imitating the best organic ideas from nature to solve human problems. The particular form of the Liam F1 originated when Marinus Mieremet-inventor of this turbine- studied the work of the Greek engineer Archimedes (287-212 BC). In that work the natural beauty of the nautilus shell struck him in particular.

“Calculations on natural forms such as the nautilus shell almost always lead to a special ratio, the golden ratio. If a man sees a golden ratio, something special occurs. To me as well. All proportions are in balance. Natural beauty always follows the laws of the golden ratio. And we succeeded in applying these laws into the design of our windturbine. ”

Innovative design: virtually no sound and resistance
Various theories on the aerodynamics gave Mieremet amazing insights which he subsequently applied and translated into a unique and beautiful design that is in many ways more powerful, more compact and has a remarkable higher yield than all the turbines that we have known so far. On Tuesday the 27th of May 2014, Mieremet will present the unique insights he has acquired, at the Innovation Dock on the RDM Campus. A small taste:

“Generally speaking, there is a difference in pressure in front and behind of the rotor blades of a windmill. However, this is not the case with the Liam F1. The difference in pressure is created by the spatial figure in the spiral blade. This results in a much better performance. Even when the wind is blowing at an angle of 60 degrees into the rotor, it will start to spin. We do not require expensive software: because of its conical shape, the wind turbine yaws itself automatically into the optimal wind direction. Just like a wind vane. And because the wind turbine encounters minimal resistance, he is virtually silent. “

Beginning of July in the Netherlands
The Liam F1 can be viewed as from the 1st of July 2014 at the Archimedes sales agencies. This month demo models have been spread throughout the world with a focus on Europe.

Note to editors:
For more information, please contact Michel Doornik | press, marketing & communications | doornik@dearchimedes.nl | +31(0)6-4601 2271. You can also contact our office at +31(0)10 -820 1727 or check out dearchimedes.com/press

NLPERSINFORMATIE

25-05-2014 | Revolutie in energieopwekking:
de Liam F1 Urban Wind Turbine

Na 11 jaar ontwikkeling is het zover: de meest efficiënte stedelijke wind turbine in haar vorm en grootte bestormt de internationale markt. Op dinsdag 27 mei 2014 zal deze nu al spraakmakende turbine onthuld worden in het Innovation Dock van de RDM Campus in Rotterdam.

Deze wind turbine weet een strak en sierlijk design te combineren met een ongeëvenaard hoog rendement. Gebaseerd op natuurlijke vormen haalt de Liam F1 met minimale weerstand en geluid maar liefst 80% van de beschikbare energie uit wind. Een nog nooit vertoond resultaat. Tot nu.

The Liam F1 Urban Wind Turbine is het tastbare en spraakmakende bewijs van de filosofie van the founding fathers van the Archimedes, Richard Ruijtenbeek en Marinus Mieremet, dat duurzame energie voor iedereen, door de combinatie van wat de natuur ons gratis geeft, beschikbaar moet zijn.

Natuurlijk onderscheidend design: gebaseerd op Biomimicry
Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur om menselijke problemen op te lossen.
De bijzondere vorm van de Liam F1 is ontstaan toen Marinus Mieremet – uitvinder van deze turbine – het werk van de Griekse ingenieur Archimedes (287-212 v. Chr.) bestudeerde. In dat werk trof de natuurlijke schoonheid van de nautilusschelp hem in het bijzonder. ”Berekeningen aan natuurlijke vormen zoals de nautilusschelp komen vrijwel altijd uit op een speciaal verhoudingsgetal, de gulden snede. Als een mens een gulden snede ziet, gebeurt er iets bijzonders. Bij mij dus ook. Alle verhoudingen kloppen. Natuurlijke schoonheid volgt altijd de wetten van de gulden snede. En deze wetten hebben we weten door te vertalen in onze windmolen. ”

Innovatief: geluidsarm én nagenoeg geen weerstand
Diverse theorieën over de aerodynamica leverden Mieremet verbazingwekkende inzichten op die hij vervolgens heeft toegepast en doorvertaald in een uniek en prachtig ontwerp dat vele malen krachtiger en compacter is en een opmerkelijk hoger rendement kent dan alle wind turbines die we tot nu toe kenden. De unieke inzichten die Mieremet heeft verworven, zal hij op dinsdag 27 mei 2014 presenteren in het Innovation Dock van de RDM Campus. Een klein voorproefje:

” Normaal gesproken bestaat er een drukverschil voor en achter de rotorbladen van een windmolen. Bij de Liam F1 echter niet. Het drukverschil ontstaat door de ruimtelijke figuur in het blad. Dat levert een veel hoger rendement op. Zelfs al waait de wind onder een hoek van 60 graden in de rotor, dan zal deze gaan draaien. We hebben geen dure software nodig: de molen richt zich door zijn vorm automatisch op de optimale windrichting. Net zoals een windvaantje. En doordat de molen minimale weerstand ondervindt, is hij nagenoeg geruisloos. “

Begin juli in Nederland
De Liam F1 is vanaf 1 juli 2014 te zien bij de agenten van the Archimedes. Demo-modellen zijn deze maand verspreid over de wereld met een focus op Europa.

Noot aan redacteuren:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Michel Doornik | Marketing & Communicatie | doornik@dearchimedes.nl | 06-4601 2271. U kunt ook bellen naar 010-820 1727 of kijk op dearchimedes.com/press

Comments are closed.